clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Бондаренко Олександр Валентинович

Бондаренко Олександр Валентинович

 

Бондаренко Олександр Валентинович

Директор  кораблебудівного навчально-наукового інституту 

Кандидат технічних наук, професор

E-mail: oleksandr.bondarenko@nuos.edu.ua

ORCID: 0000-0002-6115-1422

Scopus ID: 55767287600

Web of Science ID: J-5948-2015

Scholar Google: https://scholar.google.com/citations?user=kiesbEYAAAAJ&hl=ru

Основні навчальні дисципліни:

Ризик орієнтовне проєктування суден та морських плавучих споруд, Комп’ютерно орієнтовне проектування суден, Проектування спеціалізованих суден та морських плавучих споруд

Сфера наукових інтересів:

Судна для доставки обслуговуючого персоналу на шельфові ветроэлектростанции (WFSV), судна з малою площею ватерлінії (SWATH), проектування багатокорпусних суден, імітаційне моделювання, оптимізація, генетичні алгоритми і їх застосування в проектуванні суден, а також розробка сучасних методик проектування суден. Застосування сучасних систем автоматизованого проектування (таких як Aveva Marine, AUTOCAD, Rhinoceros, MaxSurf) в проектуванні і моделюванні суден. Проектування суден різних типів. Оцінка економічної ефективності, надійності, безпеки суден різних типів. Оптимізація форми корпусу суден. Оцінка ходовості, морехідності суден. Розробка комп’ютерних програм з використанням сучасного інтерфейсу для вирішення завдань проектування суден (API). Ремонт суден.

Бондаренко Олександр Валентинович — к.т.н. професор, директор Кораблебудівного навчально-наукового інституту НУК — є одним з провідних фахівців в галузі суднобудування. Основним напрямом наукової діяльності є відкритий ним новий напрямок в теорії проектування суден, який пов’язаний з моделюванням процесів їх функціонування. Бондаренко О.В. є автором та співавтором більш 190 наукових робіт , з них 168 наукових та 12 навчально-методичного характеру, у т.ч. 20 наукових публікацій у зарубіжних фахових виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of science, три томи «Правил класифікації і побудови суден внутрішнього плавання» (Регістр судноплавства України), 7 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, один патент України на корисну модель.

Наукова діяльність Бондаренка О.В. визнана за кордоном. Він є дійсним членом англійського королівського товариства корабельних інженерів (The Royal Institution of Naval Architects).

Освіта: У 1994 році закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут та отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Кораблебудування».

З 1 вересня 1999 року по 1 вересня 2002 р. – асистент кафедри теорії та проектування суден, з 2002 р. – старший викладач, з 2003 р. – доцент кафедри, а з 2019 р. і дотепер – професор кафедри теорії та проектування суден. Науковий ступінь кандидата технічних наук отримав у 2002 році. Вчене звання доцента кафедри теорії та проектування суден присвоєно 16 грудня 2004 р., а вчене звання професора кафедри Теорії та проектування суден – 16 грудня 2019 року

За сумісництвом виконував адміністративну роботу в університеті. З січня по травень 2004 р. працював заступником декана Кораблебудівного факультету, з травня 2004 по серпень 2008 року – деканом Кораблебудівного факультету. З вересня по листопад 2008 року виконував обов’язки директора Кораблебудівного інституту. З грудня 2016 року – директор Кораблебудівного навчально-наукового інституту НУК.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, професор Бондаренко О.В. неодноразово відзначався подяками, преміями та грамотами, а саме: почесною грамотою Миколаївської обласної ради (2012 р.), почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005 р.), нагрудним знаком “Відмінник освіти України» (2015 р.) та нагрудним знаком “За наукові та освітні досягнення» (2019 р.).

Наукова-дослідна робота: 

Приймав участь у 26 науково-дослідних роботах як виконавець, відповідальний виконавець, науковий керівник, а саме:  

– Науковий керівник трьох госпдоговірних НДР: 

№ ДР 0111U008654, «Буксирувальні випробування моделей суден пр.ПС-45 і пр.СКПО1000 та  надання науково-технічного звіту про ці випробування», № 1808, 17.12.2010 –14.03.2011 р.;

№ ДР 0111U008655, «Буксирувальні випробування моделей буксирів TUG55PA і TUG70 та надання науково-технічного звіту про ці випробування», № 1830, 11.04.2011–16.06.2011 р.;

№ ДР 0113U001793, «Буксирувальні випробування моделі вітрильної дошки проекту NSS1», № 1882, 03.09.2012 –14.10.2012 р;

– Відповідальний виконавець п’яти держбюджетних НДР:

№ ДР 0111U002319, «Розробка методики визначення параметричної надійності судна на початкових етапах його проектування», № 1819, 01.01.2011–25.12.2012 р.;

№ ДР 0112U000351, «Морехідність і міцність екраноплана при русі в умовах схвильованого моря», № 1853, 01.01.2012–25.12.2013 р;

№ ДР 0113U000244, «Удосконалення ефективності та надійності малих та швидкісних металевих суден», № 1897, 01.01.2013 – 25.12.2014 р.;

№ ДР 0115U000305, «Розробка методу визначення головних розмірів та характеристик кораблів берегової охорони для захисту морських кордонів держави», № 1994, 01.12.2015- 31.12.2016 р.

№ ДР 0115U000305, «Розробка методології підвищення ефективності та безпеки річкової транспортної системи України», № 2085, 01.01.2017- 31.12.2019 р.;

– Відповідальний виконавець трьох госпдоговірних НДР:

№ ДР  0114U003764, «Визначення необхідної кількості і потужності існуючих портових буксирів для обслуговування ДП «МТП ПІВДЕННИЙ» і терміналів, які знаходяться в акваторії малого Аджалицький лимана», № 1954, 01.12.2013- 30.06.2014 р.;

«Розробка методики визначення зусиль, які діють на буксир у режимі стаціонарних ескортних операцій», № 2058, 24.05.2016–29.07.2016 рр. (відповідальний виконавець, госпдоговірна);

«Методика визначення діючих сил та характеристик остійності буксира пр. TG19 при його виконанні ескортних операцій з метою призначення буксиру ескортного класу відповідно до вимог класифікаційного товариства», № 2091, 27.12.2016–27.02.2017 рр. (відповідальний виконавець, госпдоговірна).

– Виконавець трьох міжнародних наукових проектів:

«Разработка проекта комплекса учебных установок для исследования плавучести, остойчивости, непотопляемости и бортовой качки судна на тихой воде и методического руководства по выполнению лабораторных работ на этих установках» Шифр: 1940 (Jansy University of Science and Technology, Китайська Народна Республіка, 19.10.2013–17.05.2014);

«Визначення технічної та економічної ефективності допоміжних пристроїв покращення ходовості морських транспортних суден» Шифр: 2001 (Jansy University of Science and Technology, Китайська Народна Республіка, 01.02.2015 –31.12.2015 р.);

«Організація підвищення кваліфікації громадян соціалістичної республіки В’єтнам за спеціальностями: проектування кораблів, електромеханіка, зброя та озброєння» (контракт №1/12 від 01.06.2012, Соціалістична республіка В’єтнам, 01.2013–07.2013).

 

Інше:
— Член Англійського Королівського товариства корабельних інженерів — Royal Institute of Naval Architects (FRINA)
— Академік Академії Наук Суднобудування України
— Іноземний експерт Вейхайского мозкового центру
— Почесний професор професійного коледжу Вейхая
— Видатний професор Weihai Secondary Vocational School