clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Лабарткава Андрій Володимирович

 

Лабартккава Андрій Володимирович

Професор НУК кафедри зварювального виробництва НУК

Кандидат технічних наук, професор НУК

E-mail: andriy.labartkava@nuos.edu.ua

ORCID:0000-0003-0026-0817

Scopus ID: 6504365516

Web of Science ID:

Scholar Google:scholar.google.com.ua/citations?user=zVnF4GwAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Основні навчальні дисципліни:

«СAD, CAM, CAE у зварюванні», «Міцність зварних з’єднань», «Використання ANSYS».

Освіта:

1998 рік – Спеціаліст. Закінчив Український державний морський технічний університет (УДМТУ) по спеціальності «Обладнання і технологія зварювального виробництва». Диплом АМІ №98000658.

1999–2002 – аспірант кафедри зварювального виробництва  економіки та Українського державного морського технічного університету.

2004 рік – кандидат технічних наук. Захистив кандидатську дисертацію «Розробка основних принципів конструювання вузлів з різнорідних матеріалів на основі дослідження напружено-деформованого стану» у Київському політехнічному інституті. Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 10.11.2004 р. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.03.06 Зварювання та споріднені технології. Диплом кандидата наук ДК №026500.

2011 рік – доцент кафедри зварювального виробництва. Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 10.11.2011 р. Атестат 12ДЦ №028774.

2016 рік – професор Батумського навігаційно–навчального університету.

2017 рік – професор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Рішення Вченої ради НУК від 26.05.2017 р. Атестат ВРП №0043.

Досвід роботи:

березень 1998–вересень 2002 – молодший науковий співробітник в Українському державному морському технічному університеті;

вересень 2002 – вересень 2004 – асистент в Українському державному морському технічному університеті;

вересень 2004 – вересень 2017 – доцент кафедри зварювального виробництва НУК;

вересень 2017 – наш час – професор НУК кафедри зварювального виробництва НУК.

Більше 100 публікацій, більше 100 з яких мають наукове спрямування (включно 3 навчальних посібника), 1 патент.

Проекти:

– 2008–2010 «Дослідження термодеформаційних і термодинамічних процесів при дифузійному зварюванні, паянні та наплавленні однорідних і різнорідних матеріалів», заказник – міністерство освіти і науки України;

– 2011–2013 «Дослідження термодеформаційних процесів і залишкових напружень при зварюванні тиском та паянні з проміжними прошарками однорідних і різнорідних матеріалів», заказник – міністерство освіти і науки України;

– 2014–2015 «Наукові основи з’єднання різнорідних матеріалів з керованим напружено-деформованим станом та активацією поверхонь», заказник – міністерство освіти і науки України;

– 2008–2013 «Розробка технології, оптимізацію та паяння з тиском промислової партії металокерамічних вузлів, замовник – НВП «Технобім».

– 2015–2016 «Розробка технології паяння та виготовлення промислової партії металокерамічних вузлів», замовник – ТОВ «Вітова ЛТД».

Нагороди:

  1. Нагородний знак – Відмінник освіти України , 2005 рік
  2. Грамота управління освіти і науки облдержадміністрації за активну участь у розвитку інтелектуальних ігор України та Миколаївщини та нагоди 10-річчя Клубу, 2010 рік.
  3. Почесна грамота Миколаївської обласної державної адміністрації за значний особистий внесок у розвиток педагогічної освіти, високий професіоналізм, плідну наукову діяльність та з нагоди відзначення Дня науки.
  4. Почесна грамота виконкоми Миколаївської міської ради за вагомий особистий внесок у вітчизняну науку, значні досягнення в розвитку кораблебудівної освіти, успіхи у професійної діяльності, підготовці висококваліфікованих кадрів та з нагоди 95-річчя Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 2015 рік.
  5. Грамота навчального центру Військово-морських сіл Збройних сіл України за старанність, високий професіоналізм та якісну співпрацю при підготовці військовослужбовців навчального центру Військово-Морських Сил Збройний Сил України та з нагоди 95-річчя Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 2015 рік.
  6. Почесна грамота Миколаївської міської ради за вагомий особистий внесок у вітчизняну науку, розвиток кораблебудівної освіти, значні досягнення у підготовці висококваліфікованих кадрів та з нагоди Дня науки, 2018 рік
  7. Грамота департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації за багаторічну плідну працю і вагомі особисті досягнення в навчальній та науковій роботі, що сприяє розвитку педагогічної освіти у Миколаївської області та з нагоди відзначення Дня науки, 2018 рік.
  8. Почесна грамота Південного наукового центру НАН України і МОН України за багаторічну плідну працю та вагомі особисті досягнення в науковій роботі, що сприяє розвитку вітчизняної науки і педагогічної освіти та з нагоди відзначення Дня науки, 2018 рік.
  9. Почесна грамота Миколаївської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, плідну науково-педагогічну діяльність, сумлінну працю, високий професіоналізм, значні успіхи у підготовці кваліфікованих спеціалістів та з нагоди 100-річчя Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020 рік.