clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Зварювального виробництва

Зварювального виробництва

Рік заснування: 1959

Завідувач кафедри: Квасницький Вячеслав Федорович, доктор технічних наук, професор, Лауреат премії Ради Міністрів СРСР, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, обраний Дійсним членом Королівського інституту кораблебудування (RINA) та Інституту морської техніки, науки і технологій (IMar EST) Великобританії, академіком декількох громадських академій України.

Запрошуючи до навчання на кафедрі зварювального виробництва, хочу відзначити, що зварювання і споріднені процеси використовуються в різних галузях від важкого машинобудування до електроніки і навіть медицині при роботі з металами, композиційними матеріалами, керамікою, пластичними масами, біологічними тканинами тощо, але, зазвичай, пересічний громадянин при слові «зварювання» уявляє яскраву електричну дугу і людину в захисній масці з електродом в руці. Саме таку картину побачив видатний інженер і вчений, надалі академік Євген Оскарович Патон на одній із залізничних станцій і зумів передбачити величезні перспективи розвитку технології електричного зварювання металів.

Євген Оскарович у 1934р. створив Інститут електрозварювання (з 1945 р. Інститут електрозварювання імені Євгена Оскаровича Патона Національної академії наук України) і уже до 1940 р. в Інституті було завершено розробку і почато впровадження на заводах високопродуктивного автоматичного зварювання під флюсом, який закриває електричну дугу та захищає її і розплавлений метал від повітря. Завдяки цьому співробітниками інституту було створено потокове виробництво танків Т-34 і механізоване зварювання іншої військової техніки.

На даний час розроблено десятки нових способів зварювання, в яких використовуються як тепло електричної дуги, так і нагрівання струмами високої частоти, пропусканням електричного струму через контакт з’єднуваних деталей, електронним, світловим, лазерним променями, плазмовим потоком, перетворенням механічної енергії в теплову тощо.

Важливим завданням розробки будь-якого способу зварювання є його механізація, автоматизація та роботизація. Передують впровадженню способів зварювання у виробництво глибокі фізико-металургійні та фізико-хімічні дослідження процесів формування з’єднань, їх структури і властивостей, а також розробка способів діагностики якості з’єднань. Зазначені джерела енергії використовуються також для споріднених технологій (наплавлення, паяння, напилення, зміцнення та інші).

Сучасне матеріалознавство швидко розвивається. Створено нові композиційні матеріали, які отримують методами порошкової металургії, інтерметалідні, монокристалічні метали і сплави та інші матеріали з унікальними властивостями, які не зварюються плавленням, але їх широке впровадження можливе лише при наявності надійних способів з’єднання.

Тому ми запрошуємо абітурієнтів, що прагнуть до цікавої роботи, для навчання на кафедрі зварювального виробництва.

Лише за нашою спеціалізацією уже багато років працює Міжнародний інститут зварювання, який проводить в різних країнах регулярні міжнародні конференції, присвячені новим досягненням.

Не бійтеся зварювання. Воно має цікаві напрямки роботи як для чоловічої, так і для жіночої статті.

 

Ми готуємо фахівців зі спеціальності 131 «Прикладна механіка»:

•    Бакалавр, спеціалізація – «Інжиніринг зварювання та споріднених процесів», кваліфікація – бакалавр зварювання, термін  навчання 4 – роки;

•    Магістр зі зварювання, термін навчання – 1,5 роки;

•    Бакалавр та магістр зварювання мають можливість поглибленого вивчення іноземної мови, підвищення рівня кваліфікації відповідно до Європейських і Міжнародних норм з видачею дипломів єдиного міжнародного зразку:

–    «Європейський інженер зі зварювання»,

–    «Міжнародний інженер зі зварювання», що визнаються у всьому світі і дозволяють працювати в будь-який країні, або продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю 132– Металознавство з підготовкою докторів філософії

За цією спеціалізацією студенти навчаються на кафедрі зварювального виробництва, яку було організовано в 1959 р.

Це був період інтенсивного промислового розвитку Миколаївського регіону: 3 суднобудівних заводи, Південний турбінний завод, декілька філій центральних інститутів і конструкторських бюро суднобудування і Спеціальне конструкторське бюро суднового газотурбобудування.

Широке застосування зварювання вимагало підвищення продуктивності і рівня механізації та автоматизації зварювальних робіт, дослідження нових технологій зварювання, методів контролю якості зварних з’єднань та інших розробок, що потребувало підготовки фахівців. До речі, уже у перші роки роботи за участю кафедри зварювального виробництва вперше в суднобудуванні було впроваджено ультразвуковий метод контролю якості зварювання, створено перші вакуумні установки і технології дифузійного зварювання і паяння для газотурбобудування.

Не випадково серед випускників кафедри 5 Лауреатів Державних премій в галузі науки і техніки, 2 Лауреати премій Академії наук і президента України для молодих учених, понад 50 докторів і кандидатів технічних наук.

Наші студенти мають можливість отримати високий рівень підготовки з матеріалознавства, механіки, електроніки, комп’ютеризованої техніки, англійської мови та інших дисциплін, необхідних для фахівця зі зварювання та споріднених технологій. Студенти мають можливість отримати дипломи «Європейський інженер зварювання» та «Міжнародний інженер зварювання», а також пройти навчання або підвищення кваліфікації в університетах Китаю та Європи.

Враховуючи широке використання зварювання, перспективним є організація власного бізнесу з виробництва обладнання, зварювальних матеріалів тощо. Деякі з таких фірм успішно працюють в України, в тому числі в Миколаєві, Дніпрі, Запоріжжі.

Професія фахівця зі зварювання та споріднених процесів одна з найбільш перспективних та затребуваних як в Україні, так і в усьому світі. Фахівці зі зварювального виробництва працюють в усіх сферах професійної діяльності людини, наприклад, машино- та кораблебудуванні, промисловості, будівництві, медицині, сфері нафто- та газовидобування, транспорту тощо. Наші випускники – спеціалісти широкого профілю, які успішно реалізовують свої знання та навички в різноманітних державних і комерційних організаціях України та за кордоном.

 

Приклади професій:

•    Інженер механік;
•    Інженер технолог;
•    Технічний експерт;
•    Головний зварник підприємства;
•    Фахівець з діагностики якості зварних з’єднань;
•    Менеджер з організації або проекту виробництва продукції;
•    Викладач у закладах спеціальної середньої освіти;
•    Викладач у вищих навчальних закладах;
•    Тощо.

 

Професорсько-викладацький склад

Алексєєва Світлана Іванівна

Бугаєнко Борис Васильович

Драган Станіслав Володимирович

Квасницький Вячеслав Федорович

Костін Олександр Михайлович

Лабарткава Андрій Володимирович

Лабарткава Олександр Володимирович

Петренко Леонід Михайлович

Плевако Алла Костянтинівна