clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Діасамідзе Бадрі Тенгізович

 

Діасамідзе Бадрі Тенгізович

Аспірант кафедри турбін

Е-mail: badri.diasamidze@nuos.edu.ua

ORCID: 0000-0002-1627-9494

Scopus ID: 57219531055

Web of Science ID: ABC-9548-2021

Scholar Google:

 

Сфера наукових інтересів:

Енергетика, газотурбінні двигуни, камери згоряння, плазмохімічні системи.

Діасамідзе Бадрі Тенгізович

Народився у 1994 р. в м. Миколаїв. У 2012 році вступив до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. У 2016 році здобув ступінь бакалавра за спеціальністю «Турбіни» (напрям підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування»).

З 2017 року поєднує навчання в магістратурі з роботою за спеціальністю. В цей період працює на підприємстві ДП «Дослідно-проектний центр кораблебудування» (м. Миколаїв) на посаді спочатку техніка-конструктора 2-ої категорії, а згодом  – інженера-конструктора.

Після успішного захисту у лютому 2018 року кваліфікаційної роботи здобуває ступінь магістра за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» (освітньо-професійна програма «Турбіни»). У серпні того ж року поступає до аспірантури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на освітньо-наукову програму підготовки «Енергетичне машинобудування» (спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»).

Тема дисертації: «Підвищення ефективності двопаливних камер згоряння газотурбінних двигунів використанням плазмохімічних елементів».

Науковий керівник: д-р техн. наук, професор Сербін С.І.