clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Козловський Артем Вікторович

 

Козловський Артем Вікторович

Доцент кафедри турбін

Кандидат технічних наук

Е-mail: artem.kozlovskiy@nuos.edu.ua

ORCID: 0000-0002-7604-6115

Scopus ID: 57216141169

Web of Science ID: ABC-8871-2021

Scholar Google: https://bit.ly/3qBNpaq

 

Основні навчальні дисципліни:

Системи тривимірного моделювання в турбінобудуванні; Системи автоматизованого проектування газотурбінних агрегатів; Системи газотурбінних установок; Технічна експлуатація устаткування компресорних станцій.

Сфера наукових інтересів:

Процеси в камерах згоряння газотурбінних двигунів; низькоемісійні камери згоряння; плазмохімічні технології.

Козловський Артем Вікторович народився в м. Миколаїв у 1989 році. Після закінчення у 2012 р. з відзнакою Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова (спеціальність «Турбіни») поступив у вересні того ж року в очну аспірантуру при кафедрі турбін (науковий керівник – С.І. Сербін).

У період з 2012 по 2015 рік навчання в аспірантурі поєднував з викладацькою роботою на посаді асистента кафедри.

У липні 2016 р. на засіданні спеціалізованої ради Національного університету кораблебудування успішно захищає дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема дисертації: «Підвищення стійкості процесів в низькоемісійних камерах згоряння газотурбінних двигунів плазмохімічною стабілізацією».

З вересня 2016 р. працює на посаді асистента, а з 2021 р. – на посаді доцента кафедри турбін.

Методичне забезпечення основних навчальних курсів: розроблено конспекти лекцій, практичних робіт, рекомендацій, які викладені на сайті Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова в системі управління навчанням «Moodle», для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання.

Протягом 2012-2021 років успішно працює виконавцем ряду науково-дослідних робіт, які виконуються в НУК ім. адм. Макарова за держбюджетною тематикою та міжнародним контрактам.

Наукові досягнення відзначені дипломом за I місце в номінації «Кращий молодий вчений» Національного університету кораблебудування у 2013 р., подячним листом «За досягнення в науковій роботі та з нагоди Дня науки» (2017 р.).

За роботу «Підвищення паливної ефективності та екологічності газотурбінних і газопоршневих двигунів застосуванням плазмохімічних та термосорбційних технологій» відзначений премією Президента України для молодих вчених у 2017 р.

Автор більше 40 наукових робіт, у тому числі 2 публікацій у періодичному виданні, які включені до наукометричної бази Scopus, 14 статей у фахових виданнях, 25 тез доповідей в збірниках міжнародних конференцій, одного патенту на корисну модель.