clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Матеріально-технічна база кафедри турбін

Кафедра турбін розміщується в Старому навчальному корпусі НУК (м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 5).

Кафедра турбін має відповідну матеріально-технічну базу, яка дозволяє ефективно проводити навчальний процес, а також здійснювати науково-дослідну роботу.

За кафедрою закріплені:

– спеціалізовані аудиторії №№ 36 та 72;

– спеціалізована лабораторія № 73;

– навчальні аудиторії №№ 75 та 75а;

– теплотехнічна лабораторія (у спільному використанні з кафедрою двигунів внутрішнього згоряння).

При підготовці студентів викладачами кафедри широко використовується обчислювальна техніка комп’ютерного класу (ауд. 46) Машинобудівного навчально-наукового інституту.

Студентам та викладачам надана можливість доступу до глобальної інформаційної мережі Internet, можливість використання електронних підручників та навчальних мультимедійних програм. Спеціалізовані аудиторії обладнані стаціонарними мультимедійними проекторами.

Комп′ютерний парк кафедри дозволяє використовувати у навчальному процесі такі ліцензовані програмні продукти, як комплекси ANSYS CFX, ANSYS Fluent розрахунку аеродинаміки потоків в елементах газотурбінних установок та компресорних станцій (офіційні академічні ліцензії), комплекс FlowEr розрахунку тривимірних в’язких течій в багатоступінчастих турбінах (розробка FlowEr Ltd, м. Харків, офіційна учбово-академічна версія для кафедри турбін НУК), програма тривимірних розрахунків потоків в елементах енергетичного устаткування COMPACT (демонстраційна версія), тривимірна система моделювання руху рідини та газу FlowVision (університетська Інтернет-версія), система твердотільного моделювання SolidWorks (офіційна версія, ліцензія Машинобудівного інституту НУК).

 

Спеціалізована аудиторія № 36

Площа аудиторії – 62 м2.

Обладнання:

Стаціонарний мультимедійний проектор Sonic PJD 5112.

Судновий газотурбінний двигун Д050 потужністю 12,5 МВт.

Маршовий редуктор 076 газотурбінної установки ракетних катерів проекту 1241.1.

Елементи систем, обслуговуючих газотурбінні установки; технічна документація.

 

Спеціалізована аудиторія № 72

 

Площа аудиторії – 70 м2.

Обладнання:

Стаціонарний мультимедійний проектор Benq MP 515.

Комп’ютери: AMD Athlon 64 – 4 од.

 

Спеціалізована лабораторія № 73

 

Площа аудиторії – 50 м2.

Обладнання:

Стенд для аналізу хімічного складу продуктів згоряння.

Стенд для дослідження плазмохімічного генератора.

Стенд для випробувань вала на критичне число обертів.

Стенд для дослідження газостатичних ущільнень.

Стенд для дослідження відцентрового нагнітача.

 

Комп’ютерний клас Машинобудівного інституту (ауд. 46)

 

Площа аудиторії – 135,5 м2.

Обладнання:

Комп’ютери: AMD Atlon 64 4800 – 16 шт.

У класі є доступ до мережі Інтернет, функціонує локальна мережа, а також wi-fi-мережа.

Програмне забезпечення:

Комплекси ANSYS CFX, ANSYS Fluent розрахунку аеродинаміки потоків в елементах енергетичного машинобудування (офіційні академічні ліцензії), комплекс FlowEr розрахунку тривимірних в’язких течій в багатоступінчастих турбінах (розробка FlowEr Ltd, м. Харків, офіційна учбово-академічна версія для кафедри турбін НУК), програма тривимірних розрахунків потоків в елементах енергетичного устаткування COMPACT (демонстраційна версія), тривимірна система моделювання руху рідини та газу FlowVision (університетська Інтернет-версія), система твердотільного моделю-вання SolidWorks (офіційна версія, ліцензія Машинобудівного інституту НУК).

Операційні системи, офісні пакети, інструментальні засоби загального призначення, системи управління базами даних.