clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Патлайчук Володимир Миколайович

 

Патлайчук Володимир Миколайович

Завідувач кафедри турбін

Кандидат технічних наук, доцент

Е-mail: volodymyr.patlaichuk@nuos.edu.ua

ORCID: 0000-0001-6849-2492

Scopus ID: 

Web of Science ID:

Scholar Google: https://bit.ly/3otFicZ

 

Основні навчальні дисципліни:

Конструкції та міцність турбомашин; Осьові та відцентрові компресори; Теорія турбін; Технологічні схеми та комплектація компресорних станцій; Суднові турбінні агрегати

Сфера наукових інтересів:

Енергетичне машинобудування; підвищення ефективності схем, циклів та елементів газотурбінних та комбінованих установок; автономні джерела теплової та електричної енергії.

Патлайчук Володимир Миколайович у 1989 році після закінчення терміну навчання в Миколаївському кораблебудівному інституті імені адмірала С. О. Макарова одержує диплом інженера-механіка з відзнакою за спеціальністю «Суднові силові установки».

У травні 1989 року зараховується до аспірантури університету з відривом від виробництва. З 1992 року працює старшим лаборантом, згодом – навчальним майстером кафедри турбін. Після захисту у 1994 році дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (тема дисертації: «Ефективність аварійних джерел енергії підводних технічних засобів на основі окислення лужних металів») працює спочатку асистентом та старшим викладачем, з 1999 по 2017 рік – доцентом, а з 2017 року по теперішній час – завідувачем кафедри турбін. У лютому 2002 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України йому присвоюється вчене звання доцента кафедри турбін.

Автор більше 70 наукових статей, тез доповідей на конференціях, авторських свідоцтв на винахід та патентів України; співавтор 12 навчальних посібників та монографій, чотири з яких одержали гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», чималої кількості методичних розробок та вказівок.

Наукова діяльність пов’язана з дослідженням об’єктів суднової і стаціонарної енергетики, підвищенням ефективності схем, циклів та елементів газотурбінних та комбінованих установок, автономних джерел теплової та електричної енергії різноманітного функціонального призначення.

За вагомий особистий внесок у вітчизняну науку, значні досягнення в розвитку кораблебудівної освіти, успіхи у професійній діяльності та підготовці висококваліфікованих кадрів нагороджений Почесною грамотою Миколаївського міського голови (2015 р.), грамотою Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації (2018 р.), неодноразово нагороджувався почесними грамотами та відзнаками ректора Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.