clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Ващиленко Микола Віталійович

 

Ващиленко Микола Віталійович

Доцент кафедри турбін

Кандидат технічних наук, доцент

Е-mail: nnuy5te@gmail.com

ORCID:

Scopus ID: 56376041200

Web of Science ID: M-7349-2018

Scholar Google:

 

Основні навчальні дисципліни:

Теорія робочих процесів газотурбінних агрегатів; Режими роботи та характеристики газотурбінних агрегатів; Газові турбіни та газотурбінні установки; Проектування газотурбінних установок; Суднові турбінні агрегати.

Сфера наукових інтересів:

Газотурбінні установки складних теплових схем, контактні газотурбінні установки; робочі процеси в газотурбінних установках, режими роботи газотурбінних установок.

Ващиленко Микола Віталійович у 1970 р. закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала С. О. Макарова за спеціальністю «Турбінобудування». У тому ж році поступив в аспірантуру при кафедрі суднових парових і газових турбін.

У 1973-1975 роках працює спочатку інженером, а потім старшим інженером науково-дослідного сектору інституту. У 1975 р. успішно захищає дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (науковий керівник – Я. Х. Сорока). Тема дисертації: «Теоретичне і експериментальне дослідження суднових контактних газопаротурбінних установок».

З 1976 р. працює на посаді старшого викладача кафедри суднових парових і газових турбін, а з 1983 року – на посаді доцента цієї ж кафедри. У 1985 р. рішенням Вищої атестаційної комісії затверджується у вченому званні доцента.

Науково-педагогічний стаж у навчальних закладах освіти III-IV рівня акредитації становить 45 років. Весь час роботи викладацьку діяльність поєднує з науковою роботою на кафедрі турбін Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. М. В. Ващиленко є визнаним фахівцем в галузі розрахунку і проектування суднових і стаціонарних газотурбінних агрегатів складних теплових схем. Особливої уваги заслуговують його розробки термодинамічних циклів і схем комбінованих контактних газопаротурбінних установок і питань, пов’язаних з їх автоматизованим проектуванням.

Автор понад 80 друкованих праць (статей, тез доповідей, навчальних і методичних посібників, авторських свідоцтв на винахід), а також автор трьох навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. П’ять статей Ващиленко М. В. реферировані у наукометричній базі Scopus.

За свою працю неодноразово був нагороджений почесними грамотами та подяками керівництва університету.