clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Власенко Олег Васильович

 

Власенко Олег Васильович

Аспірант кафедри турбін

Е-mail: oleh.vlasenko@nuos.edu.ua

ORCID: 0000-0001-9802-0322

Scopus ID:

Web of Science ID:

Scholar Google:

 

Сфера наукових інтересів:

Енергоефективні технології, відновлювальні джерела енергії, управління відходами, енергетична та техногенна безпека.

Власенко Олег Васильович

Народився у 1967 р. в м. Харків. У 2011 році отримав вищу освіту у Національному університеті кораблебудування ім. адм. Макарова за освітньо-професійною програмою «Технологія машинобудування» (спеціальність 131 «Прикладна механіка»).

З 2011 до 2021 рік працював завідувачем лабораторії кафедри екології та природоохоронних технологій Національного університету кораблебудування. З 2015 року  до теперішнього часу є співробітником лабораторії Науково-дослідного центру піролізних технологій на базі НДІ проблем екології та енергозбереження при НУК ім. адм. Макарова. З 2021 року – провідний інженер у структурі НУК.

В період 2008-2021 рр. приймає участь у розробці та впровадженні піролізних технологій у науково-дослідних темах НУК. У 2019-2020 рр. є виконавцем держбюджетних та госпдоговірних тем: «Виконання проектних розробок у сфері охорони навколишнього природного середовища м. Миколаєва».

У 2014 та 2017 роках пройшов навчання та підвищення кваліфікації у сфері техногенної та цивільної безпеки у Навчально-методичному центрі м. Миколаїв, У 2019 р. отримав сертифікат зі стажування за категорією – викладач дисципліни «Безпека життєдіяльності» в Інституті післядипломної освіти НУК, у 2020 році пройшов науково-педагогічне стажування у Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління (м. Київ), у 2021 році отримав сертифікат з курсу навчальних тренінгів на тему «Впровадження енергоефективних технологій в сучасному місті» у Центрі енергоефективності м. Миколаєва.

Нагороджений Почесними грамотами НУК у 2013, 2015 та 2020 роках, подякою НУК за особистий внесок у впровадженні енергозберігаючих технологій у 2013 році.

Автор та співавтор 3 наукових публікацій, 1 навчального посібника та 3 методичних рекомендацій.

У серпні 2021 року зарахований до аспірантури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на освітньо-наукову програму підготовки «Енергетичне машинобудування» (спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»).

Тема дисертації: «Підвищення ефективності утилізації твердих відходів в енергоустановках з реактором циркуляційного піролізу».

Науковий керівник: д-р техн. наук, професор Сербін С.І.