clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Психологічна служба


Відповідно до наказу  ректора в університеті діє Психологічна служба. Вона створена для психологічного забезпечення навчально-виховного процесу в університеті, надання психологічних послуг і сприяння розвитку психологічної культури студентів, викладачів та співробітників.

Основними завданнями ПС є:

· надання психологічної допомоги;
· підвищення рівня психологічної культури;
· профілактика і корекція негативних психологічних явищ у студентському та професійному середовищі;
· моніторинг психологічного клімату в освітньому і колективному середовищі університету

Психологічна служба проводить:

· психологічну діагностику (індивідуальну і групову);
· групову роботу соціально-психологічного спрямування (формування навичок партнерського спілкування, упевненості у собі, ефективного розподілу часу (time-менеджмент, тощо));
· тренінгові програми на замовлення (психотерапевтичного, корекційного, розвивального, просвітницького спрямування);
· соціально-психологічні дослідження;
· індивідуальні консультації.

Студенти, викладачі та співробітники університету мають можливість звернутись за психологічною консультацією в каб. 258б, де в другій половині дня працює психолог відповідно до графіку роботи ПС. Надання психологічних послуг для студентів, аспірантів, викладачів та співробітників НУК ім. адм. Макарова здійснюється на безоплатній основі.

 

Анонімно можна звернутися через «Скриньку довіри психолога»