clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Освітні програми Викладачі та співробітники Наукова діяльність Партнери кафедри Сайт кафедри


 

За підготовку фахівців зі спеціальності 125 «Кібербезпека» в НУК ім. адм. Макарова відповідає кафедра комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки (КТІБ), яка створена на базі секції технічного захисту інформаційної (ТЗІ) кафедри електрообладнання суден та інформаційної безпеки (ЕОС та ІБ) 5 грудня 2017 року.

Кафедра комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки є однією з наймолодших за віком в університеті, але має великий досвід в підготовці спеціалістів із захисту інформації.

Колектив кафедри комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки (зліва направо): ст. викладач Касьянов Ю.І.; зав. лабораторіями Чернобривець О.М.; к.т.н., доцент Козирєв С.С.; к.т.н., доцент Турти М.В.; д.т.н., професор Блінцов О.В.; зав. навчальним кабінетом Баронова О.А.; викладач Корицький В.І.; к.т.н., доцент Нужний С.М.; оператор ЕО та ОМ Золотченко В.

Історія кафедри КТІБ починається з відкриття в 1996 році в університеті на кафедрі електрообладнання суден (ЕОС) спеціалізації «Технічний захист інформації» за ініціативою голови Державної служби з питань технічного захисту інформації України, генерал-майора Семенова Ю.О. (випускник кафедри ЕОС 1972 року) під керівництвом доктора технічних наук, професора Блінцова В.С.

Підготовку фахівців з технічного захисту інформації було започатковано як спеціалізацію в рамках існуючої спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». Згодом, після напрацювань у технічному та методичному забезпеченні, було ліцензовано нову в Україні інженерну спеціальність «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки в комп’ютерних системах і мережах» галузі знань «Інформаційна безпека», яка у 2004 і 2008 роках успішно проходила акредитацію, а на даний час трансформувалася в спеціальність 125 «Кібербезпека». В рамках цього напряму в тісній співпраці з Миколаївським управлінням Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації проводять наукову діяльність всі викладачі кафедри КТІБ.

Набутий потенціал доробок співробітників та студентів секції інформаційної безпеки реалізувався організацією власної тематичної конференції «Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті». Проведена вперше у 2011 році, конференція відразу засвідчила свою актуальність, у роботі конференції взяли участь як представники різних наукових шкіл України, так і закордонні вчені.

Значний попит на увагу до роботи конференції студентської спільноти було враховано створенням окремої секції «школи молодих науковців» – на той час єдиної серед конференцій НУК ім. адм. Макарова, повністю наповненої науковими досягненнями студентів.

Першим завідувачем кафедри КТІБ як окремого підрозділу (грудень 2017 р. – лютий 2020 р.) став доктор технічних наук Блінцов Олександр Володимирович – випускник кафедри електрообладнання суден (ЕОС) НУК ім. адм. Макарова 2004 року за спеціальністю «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки в комп’ютерних системах і мережах».

В лютому 2020 р. завідувачем кафедри призначено доцента Нужного С.М., який до цього з 2010 року по 2017 рік керував секцією «Інформаційна безпека» при кафедрі ЕОС та ІБ.

З 2018 року на кафедрі були розпочаті роботи з 3-х науково-дослідних робіт (для службового користування), успішно пройдені 3 акредитаційні експертизи, організована та проведена науково-технічна конференція, студентами кафедри отримані призові місця у всеукраїнських студентських заходах: конкурсі студентських наукових робіт та олімпіаді.

Роботу викладачів кафедри КТІБ характеризують здобутки їх студентів. Протягом останніх п’яти років 5 студентів спеціальності отримували іменні стипендії, в тому числі 2 рази стипендію Президента України (Нечуєв Д.О. – 2019 р., Золотченко В.В. – 2021 р.), стипендію ім. ректора Бузника В.М. та 2 стипендії міського голови.

Тривала робота у сформованих наукових напрямах дозволила студентам секції претендувати на всеукраїнське визнання. Щорічно студентами подаються роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт як з галузі «Інформаційна безпека», так і зі споріднених напрямів у інших галузях.

Серед найкращих досягнень у Всеукраїнському конкурсі можна відзначити наступні:

– 2012 рік: Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів) – 1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі знань 1701 «Інформаційна безпека» та два дипломи за кращі наукові розробки;

– 2013 рік: Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів) – 1 місце у галузі знань 1701 «Інформаційна безпека» та грамота за найкраще теоретичне дослідження;

– 2013 рік: Національний університет кораблебудування (м. Миколаїв) – 1 та 3 місця в галузі знань «Суднобудування та водний транспорт»;

– 2013 рік: Севастопольський національний техніч­ний університет (м. Севастополь) – 1 місце у  галузі знань «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація»;

                                  lb313a-2-scaled
                                  lb313a-2-scaled

Дипломи студентів – переможців:

Синиця Ю. (2012, 2013 р.р., науковий керівник Блінцов О.В.),

Божко М. (2013 р., науковий керівник Самойленко Д.М.),

Новосьолова К. (2013 р., науковий керівник Самойленко Д.М.)

– 2014 рік: Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів) – 3 місце з напряму «Інформаційна безпека» та грамота за кращу практичну спрямованість;

– 2014 рік Одеська національна академія зв’язку (м. Одеса) – 3 місце зі спеціальності «Телекомунікаційні системи та мережі»;

– 2014 рік: Національний університет кораблебудування (м. Миколаїв) – 1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Суднобудування та водний транспорт»;

– 2016 рік: Національний університет кораблебудування (м. Миколаїв) – відзнака у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Суднобудування та водний транспорт».

Ґрунтовність теоретичної підготовки та здатність до практичного використання здобутих знань і навичок при вирішенні складних задач студенти секції інформаційної безпеки засвідчують своєю участю у Всеукраїнських тематичних олімпіадах. Серед успіхів наукових змагань студентів можна відзначити наступні:

– 2013 рік: Національний технічний університет України «КПІ» (м. Київ) – 3 загальнокомандне місце у Всеукраїнській олімпіаді студентів з галузі знань «Інформаційна безпека»;

– 2015 рік: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, (м. Дніпро) – 3 командне місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з галузі знань «Інформаційна безпека»;

– 2016 рік: Національний авіаційний університет (м. Київ) – 3 місце особистої першості у ІІ Всеукраїнській студентській олімпіаді «Шляхи та механізми захисту інформаційного простору України від шкідливих інформаційно-психологічних впливів».

У квітні 2015 року в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім. В. Лазаряна проходив Другий тур Всеукраїнської студентської олімпіади в галузі «Інформаційна безпека».

Склад учасників був надзвичайно потужній, серед них були 16 команд з 13 провідних університетів України.

Команда НУК ім. адм. Макарова була представлена студентами: капітан команди – Мигіль В. (гр. 5381), члени команди Тищенко В. та Табаков Є. (гр. 4381).

За підсумками конкурсу за окремими напрямками галузі наші студенти також показали високі результати: Тищенко В. – два треті місця за напрямами «Прикладна криптологія» та «Технічні засоби захисту інформації», Табаков Є. – третє місце за напрямом «Управління інформаційною безпекою».

Для участі в І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017-2018 н.р. кафедра представила 14 наукових робіт.

У 2018 р. студентка Фесенко Ю.В. (гр. 2381) під керівництвом д.т.н. Блінцова О.В. зайняла призове місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Суднобудування та водний транспорт» за наукову роботу «Моделювання системи відеоспостереження для оцінки ефективності виявлення порушника» (Одеський національний морський університет, м, Одеса).

Також у другому турі конкурсу прийняли участь студенти Заноскіна П (гр. 3381, науковий керівник – к.т.н., доцент Нужний С.М.), Хівріч В. (гр. 3381, науковий керівник – ст. викладач Касьянов Ю.І.).

За результатами II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Кібербезпека», яка проходила в Дніпропетровькому національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, студенти кафедри отримали наступні відзнаки:

– Сівко О., гр. 4381 — ІІІ місце з дисципліни «Безпека інформаційних та комунікаційних систем»;

– Нечуєв Д., гр. 4381 – грамота за активну участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Кібербезпека»;

– Запорожченко Д., гр. 3381 – грамота за активну участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Кібербезпека».

Викладачі кафедри КТІБ активно залучають студентів до участі в науковій діяльності. Так, з початку існування кафедри КТІБ було опубліковано більше 60 тез доповідей на наукових конференціях за участю студентів кафедри.

За участю представників Управління інформаційних технологій та програмування у південному регіоні Департаменту кіберполіції Національної поліції України проведено профорієнтаційну роботу зі студентами кафедри в квітні 2017-2018 н.р. Організовано участь в оперативній роботі Національної поліції України студентів кафедри у 2017-2018 н.р. та в 2018-2019 н.р.

На кафедрі виконано 3 ініціативні науково-дослідні роботи під керівництвом д.т.н., професора Блінцова О.В., к.т.н., доцента Нужного С.М., к.т.н., доцента Турти М.В.

Перші результати були отримані дуже оперативно – під керівництвом проф. Блінцова О.В. в липні 2020 р. здобувач Соколов В.В. отримав диплом кандидата технічних наук, в грудні 2020 р. захистив кандидатську дисертацію викладач кафедри Корицький В.І

Сьогодні кафедра КТІБ – це дружній колектив однодумців, що успішно продовжує роботу, розпочату в 1996 році на кафедрі електрообладнання суден. Кафедра КТІБ забезпечує професійну підготовку бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» спеціальності 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» та магістрів за освітньо-професійною програмою «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія».