clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Освітньо-наукова програма "Суднобудування"

Третій освітньо-науковий рівень (Доктор філософії)

Рівень вищої освіти:

13. Механічна інженерія

Галузь знань:

135. Суднобудування

Спеціальність:

Суднобудування

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Національне агентство забезпечення якості вищої освіти.

Номер сертифікату: 2053
Строк дії :01.07.2027 р.
Рішення ухвалене на засіданні 27 липня 2021 р., протокол № 13 (56)

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Підготовка фахівця, який здатний продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми суднобудування у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Розвиток компетентностей, необхідних для розв’язання комплексних проблем з теорії, проєктування, міцності, конструювання, реновації та утилізації суден різних типів, морських і технічних засобів освоєння океану, технології та організації суднобудівного виробництва.

Обов’язкові компоненти програми
check_circle

Доктор філософії

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом доктора філософії
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОНП Суднобудування

Ступінь Доктор філософії

спеціальність 135 Суднобудування

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми