clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства"

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

05 Соціальні та поведінкові науки

Галузь знань:

051 Економіка

Спеціальність:

Економіка підприємства

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Так. Акредитаційна комісія. Україна. Сертифікат – НД № 1588179
Термін дії – 01.07.2025

Наявність акредитації:
Опис освітньої програми та навчальний план
check_circle

Магістр з економіки

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Економіка підприємства

Ступінь Магістр

спеціальність 051 Економіка

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми