clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Двигуни внутрішнього згоряння

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

14 Електрична інженерія

Галузь знань:

142 Енергетичне машинобудування

Спеціальність:

Двигуни внутрішнього згоряння

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитаційна комісія.
Україна.
Сертифікат про акредитацію УД 15005954
Термін дії – до 1 липня 2024 року

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Надати системну освіту в області дослідження, вдосконалення та підвищення ефективності двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації з широким доступом до працевлаштування в наукових установах та навчальних закладах. Підготувати фахівців, які спроможні вирішувати сучасні проблеми створення та експлуатації двигунів внутрішнього згоряння.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2020
check_circle

Магістр з енергетичного машинобудування за освітньою програмою підготовки «Двигуни внутрішнього згоряння».

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Двигуни внутрішнього згоряння

Ступень Магістр

спеціальність 142 Енергетичне машинобудування

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми