clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Екологія та охорона навколишнього середовища

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

10 Природничі науки

Галузь знань:

101 Екологія

Спеціальність:

Екологія та охорона навколишнього середовища

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитаційна комісія Україна
Сертифікат УД №15005949
Термін дії 01.07.2024

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Метою ОПП є підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного магістра зі спеціальності 101 «Екологія», формування його професійних компетентностей, необхідних для виробничої, дослідницької та інноваційної діяльності у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища і збалансованого природокористування.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові освітні компоненти програми
  • 2022
  • 2020
check_circle

Магістр з екології

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Екологія та охорона навколишнього середовища

Ступень Магістр

спеціальність 101 Екологія

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми