clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Холодильні машини і установки та системи кондиціювання

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

14 Електрична інженерія

Галузь знань:

142 Енергетичне машинобудування

Спеціальність

Холодильні машини і установки та системи кондиціювання

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитаційна комісія. Україна.

Сертифікат про акредитацію УД № 15005955

Строк дії до 1 липня 2024 року

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Надати освіту в області проектування, виробництва та ремонту суднових та стаціонарних холодильних машин і установок, систем кондиціювання, формування у випускників здібностей здатних самостійно ставити та вирішувати інженерні та науково-прикладні задачі в межах своїх компетентностей.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2020
check_circle

Магістр з енергетичного машинобудування за освітньо-професійною програмою підготовки:
«Холодильні машини і установки та системи кондиціювання»

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Холодильні машини і установки та системи кондиціювання

Ступень Магістр

спеціальність 142 Енергетичне машинобудування

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми