clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Інжиніринг зварювання та споріднених процесів

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

13- Механічна інженерія

Галузь знань:

131 Прикладна механіка

Спеціальність

Інжиніринг зварювання та споріднених процесів

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитаційна комісія МОН.
Україна.
Сертифікат – УД №15008139
Термін дії – 01.07.2024

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Підготовка фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у галузі прикладної механіки, зварювання та споріднених процесів і технологій

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2020
check_circle

Магістр зі зварювання

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Інжиніринг зварювання та споріднених процесів

Ступень Магістр

спеціальність 131 Прикладна механіка

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми