clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Композиційні та порошкові матеріали, покриття

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

13 Механічна інженерія

Галузь знань:

132 Матеріалознавство

Спеціальність:

Композиційні та порошкові матеріали, покриття

Спеціалізація:

денна

Форма навчання:

Акредитаційна комісія МОН України.

Україна.
Сертифікат — УД № 1508708

Термін дії — 01.07.2024

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Підготовка фахівців, здатних ефективно виконувати професійну діяльність, що передбачає розв’язання складних спеціалізованих та практичних задач, пов’язаних з розробкою, застосуванням, виробництвом, обробкою та випробуванням металевих, неметалевих композиційних та функціональних матеріалів та виробів на їх основі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов із застосуванням методів фізики, хімії та механічної інженерії.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
check_circle

Бакалавр з матеріалознавства, композиційних та порошкових матеріалів, покриттів

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Композиційні та порошкові матеріали, покриття

Ступень Бакалавр

спеціальність 132 Матеріалознавство

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми