clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Проектування та виробництво суднових конструкцій із композиційних матеріалів

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

13- Механічна інженерія

Галузь знань:

135 — Суднобудування

Спеціальність

Проектування та виробництво суднових конструкцій із композиційних матеріалів

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитаційна комісія Міністерства Освіти і науки України
Україна.
Сертифікат – УД№15005953
Термін дії – 01.07.2024.

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Виходячи з аналізу стану, тенденцій та перспектив застосування композиційних матеріалів у суднобудуванні надати теоретичні знання та практичні уміння і навички достатні для рішення прикладних завдань у галузі складу, структури та властивостей армованих композиційних матеріалів, розрахунку на міцність , жорсткість та стійкість, суднових конструкцій із них, методів їх проектування, технології виготовлення та контроля якості

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2020
check_circle

Магістр з суднобудування за освітньо-професійною програмою «Проектування та виробництво суднових конструкцій із композиційних матеріалів»

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Проектування та виробництво суднових конструкцій із композиційних матеріалів

Ступень Магістр

спеціальність 135 — Суднобудування

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми