clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Системи генерування електроенергії та електропостачання

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

14 Електрична інженерія

Галузь знань:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність

Системи генерування електроенергії та електропостачання

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитаційна комісія МОН України.
Україна.
Сертифікат – УД № 15008150
Термін дії – 01.07.2024

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Забезпечити студентам фундаментальну підготовку у вигляді поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь та навичок за освітньо-професійною  програмою «Системи генерування електроенергії та електропостачання» спеціальності 141 –«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», достатніх для ефективного виконання завдань прикладного та інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності в галузях електричної інженерії, педагогіки та методики вищої освіти.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2020
check_circle

Магістр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Системи генерування електроенергії та електропостачання

Ступень Магістр

спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми