clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Суднобудування

початковий рівень (короткий цикл)

Рівень вищої освіти:

13 Механічна інженерія

Галузь знань:

135 Суднобудування

Спеціальність:

Суднобудування

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Відсутня.

Подання на акредитацію 2023 рік

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі суднобудування в галузі професійної діяльності.
Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у молодших бакалаврів, необхідних для розв’язання типових спеціалізованих задач з теорії, проєктування, міцності, конструювання, ремонту, реновації та утилізації суден різних типів, морських і технічних засобів освоєння океану, технології та організації суднобудівного виробництва.

Опис освітньої програми та навчальний план
  • 2021
check_circle

Молодший бакалавр з суднобудування

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом молодшого бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Суднобудування

Ступінь Молодший бакалавр

спеціальність 135 Суднобудування

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми