clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Технології машинобудування

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

13 Механічна інженерія

Галузь знань:

131 Прикладна механіка

Спеціальність:

Технології машинобудування

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитаційна комісія МОНУ
Сертифікат про акредитацію спеціальності НД №1588190
Термін дії до 01.07.2025 р.

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Формування особистості фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми прикладної механіки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2020
check_circle

Магістр з прикладної механіки за освітньо-професійною програмою підготовки «Технології машинобудування»

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Технології машинобудування

Ступень Магістр

спеціальність 131 Прикладна механіка

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми