clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Технології захисту навколишнього середовища

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

18. Виробництво та технології

Галузь знань:

183 Технології захисту навколишнього середовища

Спеціальність

Технології захисту навколишнього середовища

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитаційна комісія. Україна

Сертифікат УД №15008151

Термін дії 01.07.2024

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Метою ОПП є підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного магістра зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», формування його професійних компетентностей, необхідних для інноваційної науково-дослідної та виробничої діяльності з розробки та впровадження сучасних технологій захисту навколишнього середовища.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2020
check_circle

Магістр з технологій захисту навколишнього середовища

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Технології захисту навколишнього середовища

Ступень Магістр

спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми