clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Теплоенергетика

Першій рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

14 Електрична інженерія

Галузь знань:

144 Теплоенергетика

Спеціальність:

Теплоенергетика

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Акредитаційна комісія. Україна.
Сертифікат – НД-ІІ №1576518
Термін дії – 01.07.2025

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Метою ОП є підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного бакалавра зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за спеціалізацією Теплоенергетика», формування і розвиток загальних та професійних компетентностей в галузі електричної інженерії, що дають можливість володіти основами проектування, експлуатації та технічного обслуговування об’єктів та систем теплоенергетичного комплексу.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2020
check_circle

Бакалавр з теплоенергетики

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Теплоенергетика

Ступінь Бакалавр

спеціальність 144 Теплоенергетика

 

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
new_releases
Гарант освітньої програми