clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Яхтинг та малі судна

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

13 Механічна інженерія

Галузь знань:

135 Суднобудування

Спеціальність

Кораблі та океанотехніка

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитована спеціальність акредитаційною комісією
Міністерства освіти і науки України.

Сертифікат: Серія НД
№1588196. Термін дії: до 01.07.2025 р.

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Узагальненим об’єктом діяльності здобувачів наукових ступенів цієї освітньої програми є проектування, технологія і організація сучасного конкуренто здатного виробництва яхт та малих суден різних типів. Тому, освітня програма їх підготовки спрямована на підготовку фахівців в галузі малого суднобудування. Це передбачає набуття навичок, знань та умінь дизайнера і конструктора. Студенти отримують знання про особливості проектування та побудови малих суден різного призначення. У програму навчання входять поряд з традиційною інженерною підготовкою сучасні спецкурси з комп’ютерного проектування та машинної графіки. Фахівці даної освітньої програми затребувані в проектних організаціях, на малотоннажних верфях, інших підприємствах, що займаються розробкою і будівництвом сучасних яхт та малих суден
Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі та проблеми професійної діяльності у сфері суднобудування, пов’язані з усіма етапами життєвого циклу малих суден та яхт різних типів, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.
Цілями освітньої програми є:
– формування системного науково-технічного мислення для здійснення професійної діяльності з проектування, конструювання, побудови, ремонту, реновації та утилізації яхт та малих суден різних типів;
– розвиток компетентностей необхідних для розв’язання складних задач і проблем у сфері суднобудування або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
– досягнення високого рівня володіння іноземними мовами на основі вивчення на цих мовах окремих дисциплін та спеціальних курсів.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2021
check_circle

Магістр з суднобудування за освітньою програмою «Яхтинг та
малі судна»

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Яхтинг та малі судна

Ступень Магістр

спеціальність 135 Суднобудування

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми