clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра управлiння проектами

Інститут/Факультет: Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та управління проектами

Для молодих честолюбних фахівців, які мріють про кар’єру сучасного керівника, в 2007 році в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова була створена кафедра Управління проектами (наказ по НУК від 23.01.07 № 44-к). Її очолив доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений працівник промисловості України Чернов Сергій Костянтинович.

Завідувач кафедри
Чернов Сергій Костянтинович
доктор технічних наук, професор

Сергій Костянтинович — дійсний член Української академії економічної кібернетики, Академії наук суднобудування України, член-кореспондент Міжнародної кадрової академії, лауреат Державної премії України в області науки і техніки, Заслужений працівник промисловості України.
С.К. Чернов приймав участь у розробці методологічних основ управління програмами та проєктами інноваційного розвитку і підвищення  конкурентоспроможності наукоємних підприємств України. Створив концепцію і системний сценарій програм підвищення ефективності українських наукоємних підприємств, як організаційних систем з проєктно-орієнтованими принципи управління, а також методологію поетапного реформування організаційних систем виробничого та наукового підприємства в інноваційну економічну структуру, тощо.
Є автором 7 монографій, понад 100 наукових та науково-методичних робіт, учасником й організатором міжнародних наукових конференцій.

Колектив кафедри УП — це професіонали своєї справи: доктор економічних наук, професор Гончаренко І.В., к.т.н., професор Фатєєв М.В., кандидати технічних наук, доценти Григорян Т.Г., Возний О.М., Запорожець І.М., старший викладач Чубчик Т.Т., зав. кабінетом Дюкова С.П., зав. лабораторією Майстер І.В.

Спеціальності кафедри

122 Комп’ютерні науки (освітня програма Управління проєктами) — бакалавр, магістр;
073 Менеджмент (освітня програма Управління інноваційною діяльністю) — магістр.

З початку свого існування кафедра УП готує спеціалістів і магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю «Управління проектами». У 2012 р. на кафедрі була відкрита нова спеціальність – «Управління інноваційною діяльністю», за якою здійснювалася підготовка магістрів денної форми навчання.
Для студентів-магістрантів на кафедрі створений  науковий гурток «Project management», керівники якого знайомлять всіх охочих  зі станом та  перспективами розвитку управління проектами в сучасному світі, практичними аспектами управління проектами в реалізації стратегій регіонального розвитку.  Всього за роки існування кафедра випустила більше 400  магістрів та спеціалістів.
Кафедра «Управління проектами» готує також кадри вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі. Підготовлені 2 доктора та 18 кандидатів наук зі спеціальності « Управління проектами та програмами».
Для поглибленого вивчення основних дисциплін на кафедрі використовуються лабораторії, оснащені сучасною комп’ютерною та мультимедійною технікою, створена спеціалізована аудиторія для лекційних та практичних занять, а також проведення індивідуальної роботи і факультативних занять та семінарів.
На базі кафедри УП створено Миколаївський центр Української асоціації управління проектами (UPMA). Кафедра акредитована UPMA для підготовки міжнародних сертифікованих фахівців рівня Е (ІРМА 4-LC).
Кафедра проводить активну науково-дослідну роботу за тематичними напрямками «Методологія управління проектами та програмами», «Інформаційні технології управління проектами», «Управління проектами функціонування і розвитку підприємств», «Управління проектами регіонального розвитку». Проводились дослідження в рамках держбюджетної теми «Моделі, механізми та інструментальні засоби інноваційного розвитку та підвищення конкурентоспроможності функціонування українських наукомістких підприємств в умовах обмеженості ресурсів».
У Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова кафедрою «Управління проектами» на протязі 15 років щорічно у вересні проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами: стан та перспективи».
Метою конференції є обмін науковими досягненнями і навичками практичного використання методологій управління проектами, виявлення перспективних напрямків досліджень і встановлення творчих зв’язків між різними колективами дослідників і практиків у цій галузі. У конференції беруть участь близько 200 учасників з різних міст України, а також з Білорусі, Азербайджану, Японії, Лівії, Польщі, Нігерії та інші.

Учасники XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Управління проектами: стан та перспективи».

Контакти кафедри:

54007, м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9, ауд. 236
kafedraup.nuk@gmail.com

Якщо бажаєте стати Управлінцями, тоді Ваш шлях до нас: знаємо, вміємо, навчимо!