clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Освітньо-професійна програма "Управління проектами"

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

12 Інформаційні технології

Галузь знань:

122 Комп’ютерні науки

Спеціальність:

Управління проектами

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Так. Акредитаційна комісія України.

Сертифікат –УД №15005951.

Термін дії – 01.07.2024

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Надати фундаментальні теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків в області комп’ютерних наук, та підготувати висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій, здатних розв’язувати комплексні управлінські проблеми та здійснювати ефективне управління підприємствами та управління проектами на підприємствах

Опис освітньої програми та навчальний план
check_circle

Магістр з управління проектами та програмами

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Управління проектами

Ступень Магістр

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми