clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Бізнес та приватне підприємництво (магістр)

Кафедра інтелектуальної цифрової економіки
Факультету економіки моря
запрошує отримати ступень магістра
у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
освітня програма «Бізнес та приватне підприємництво»

 

Гарант –
Дибач Інна Леонідівна,
докторка економічних наук, доцентка
e-mail: inna.leonidivna@gmail.com

 

 

Метою освітньої програми є формування фахових компетенцій, що дозволяють розв’язувати складні практичні задачі в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Опанування дисциплін, передбачених навчальним планом освітньої програми, генерує спроможність:
— розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур;
— оцінювати вироби та послуги в підприємницькій, торговельній, та/або біржовій діяльності;
— ефективно управляти діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності;
— вирішувати проблемні питання і приймати управлінські рішення у професійній діяльності;
— ініціювати та реалізовувати інноваційні проекти в підприємницькій торговельній та/або біржовій діяльності;
— управляти рівнем ризикованості різних напрямків бізнесу;
— формувати та керувати системою бізнескомунікацій;
— організовувати процес руху та обліку документів для упорядкування взаємодії між співробітниками та оперативного вирішення бізнес-завдань.