clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Освітньо-професійні програми

Перший рівень (бакалавр):

Формування у студентів фахових компетенцій, які поєднують критичне академічне мислення з продуктивними практичними навичками, уможливлюючи в такий спосіб прийняття соціально відповідальних рішень під час розв’язання актуальних економічних задач з огляду на особливості видів господарської діяльності, регіональну специфіку підприємств реального сектору та з урахуванням тенденцій розвитку соціальних і поведінкових наук.

Детально

Формування фахових компетенції з підприємництва, торгівлі, біржової діяльності, які інтегрують сучасне економічне мислення, теоретичні знання й прикладні навички, що уможливлюють ідентифікацію та розв’язання бізнес- проблем та задач приватного підприємництва, зокрема, в морегосподарській діяльності, з огляду на перспективи, відкриті четвертою промисловою революцією

Детально

Другий рівень (магістр):

Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних успішно працювати в обраній сфері діяльності, які володіють сучасним економічним мисленням, універсальними і професійними компетентностями щодо аналізу взаємозв’язків у традиційних та мережевих економічних системах, розробки і прийняття обґрунтованих рішень в області економічних і фінансових завдань.

Детально

Підготовка компетентних фахівців обізнаних в закономірностях функціонування і розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, здатних до започаткування власної справи та ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах економіки

Детально