clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Економіка підприємства (бакалавр)

Кафедра інтелектуальної цифрової економіки
Факультету економіки моря
запрошує отримати ступень бакалавра
у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
за спеціальністю 051 «Економіка»
освітня програма «Економіка підприємства»

 

Гарант ‑
Корнієнко Оксана Петрівна,
кандидатка економічних наук, доцентка
e-mail: depdean339@gmail.com

 

 

 

Особливості ОП полягають у закладанні фундаментальної економічної освіти та прикладних спеціалізованих умінь, навичок, практик і комунікативної поведінки для діяльності випускників як у сфері підприємництва в усіх галузях господарства, так і в економічній сфері діяльності установ державного сектору, місцевого самоврядування та громадського життя в умовах Індустрії 4.0. Значна увага приділяється набуттю компетентностей шляхом викладання дисциплін з поглибленим вивченням особливостей функціонування морегосподарського комплексу.