clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Економіка підприємства (магістр)

Кафедра інтелектуальної цифрової економіки
Факультету економіки моря
запрошує отримати ступень магістра
у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
за спеціальністю 051 «Економіка»
освітня програма «Економіка підприємства»

 

Гарант –
Гурченков Олександр Петрович,
кандидат економічних наук, професор
e-mail: gurchenkoff@gmail.com

 

 

 

Проєкт ОПП 051 магістри 2022р.

Освітньо-професійна програма орієнтується на сучасні професійні та наукові досягнення в галузі економічних дисциплін, враховує специфіку роботи підприємств різних форм власності, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких студент визначає професійну та наукову кар’єру.