clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Студенти спеціальності «Менеджмент» долучаються до академічної доброчесності

22 вересня 2021 року студенти-першокурсники спеціальності «Менеджмент» ознайомилися з основами академічної доброчесності.

Академічна доброчесність – одна з базових цінностей Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. На всіх рівнях – від студента-першокурсника до декана і ректора університету ми цінуємо відповідальне ставлення до праці та повагу до навчальних і наукових здобутків. І студенти спеціальності «Менеджмент» почали опановувати доброчесну поведінку з самого початку навчання. Сумлінне ставлення до своїх обов’язків і дотримання прав інших учасників освітнього процесу стають для них основними правилами студентського життя.

Для кращого розуміння сутності академічної доброчесності, її різноманітних проявів та відповідальності за дотримання доброчесної поведінки першокурсники відвідали заняття, яке організоване та проведене Науковою Бібліотекою НУК. Сертифікований викладач з академічної доброчесності Катерина Білоножко створила та презентовала здобувачам авторський матеріал з основ академічної доброчесності. Під час лекції вони ознайомилися з вимогами Університету до самостійного виконання вимог навчального плану, оформлення посилань на джерела інформації, дотримання норм чинного законодавства та відповідальність за надання недостовірної інформації про результати навчання та різноманіттям пасток, що чатують на здобувача, який не дотримується правил академічної доброчесності.

Корисна інформація та перевірені знання щодо академічної доброчесності підтверджуються сертифікатами, які готує Наукова бібліотека НУК кожному здобувачу, який склав тестування з академічної доброчесності. Впевнені, що серед першокурсників спеціальності «Менеджмент» таких буде 100 відсотків!

 

Оновлено 01.10.2021 р.:

Науковою бібліотекою НУК за результатами перевірки результатів освоєння основ академічної доброчесності студентам-першокурсникам спеціальності 073 «Менеджмент» видано сертифікати, що засвідчують успішне оволодіння курсом: