clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Менеджмент організацій і адміністрування (магістратура)

Запрошуємо Вас на навчання в магістратурі
у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Гарант освітньої програми –

СЕРГІЙЧУК Сергій Ілліч.
Кандидат економічних наук, доцент.
+38 096 30 11 333
e-mail: sergiy.sergiychuk@nuos.edu.ua

Залишити заявку на навчання