clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Менеджмент організацій і адміністрування (молодший бакалавр)

Кафедра менеджменту
Факультету економіки моря
запрошує отримати ступень молодшого бакалавра
у галузі знань 07 “Управління та адміністрування”
за спеціальністю 073 «Менеджмент»
освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування»

Гарант освітньої програми –

СІРЕНКО Ігор Вікторович.
завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент.
+38 050 040 65 66

Залишити заявку на навчання