clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Менеджмент транспортних систем і логістика (бакалавр)

Запрошуємо Вас отримати ступень бакалавра
у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Гарант освітньої програми –

ЗАПОРОЖЕЦЬ Ірина Михайлівна.
Кандидатка технічних наук, доцентка.
+38(095) 49-08-601
e-mail: iryna.zaporozhets@nuos.edu.ua

 

 

 

 

Мета освітньо-професійної програми «Менеджмент транспортних систем і логістика»
Підготовка фахівців, які володіють механізмами та інструментами управління транспортно-логістичними, виробничо-логістичними системами та підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати комплексні управлінські проблеми розвитку логістичної діяльності та ефективно управляти логістичними системами підприємств.
Особливості програми.
Забезпечення ефективного управління підприємствами морегосподарського комплексу, суднобудування та судноремонту, портовими системами, інфраструктурними підприємствами, органами державної влади та місцевого самоврядування.
Сфера логістики вимагає від керівників знань як теорії управління так і глибокого розуміння галузевої специфіки. Логістична діяльність сприяє розвитку і зростанню економіки.
В НУК освітня програма «Менеджмент транспортних систем і логістика» є унікальною для Миколаївського регіону і Півдня України в цілому, де надається теоретична та практична підготовка з управління логістичними системами, зокрема для підприємств морегосподарського комплексу
Компетентності, що формуються в процесі навчання
1. Управління закупівельною, виробничою та збутовою діяльністю фірми
2. Організація транспортно-експедиційного обслуговування руху матеріальних потоків
3. Організація прямих, інтермодальних та трансмодальних перевезень
4. Управління ефективністю функціонування логістичних систем
5. Використання сучасних інформаційних систем у сфері логістики