clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Менеджмент транспортних систем і логістика (магістратура)

Запрошуємо Вас на навчання в магістратурі
за спеціалізацією «Менеджмент транспортних систем і логістика»
за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Гарант освітньої програми –

ФАТЄЄВ Микола Володимирович.
Кандидат технічних наук, професор.
+38 067 753 71 67