clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Управління закладами освіти

Кафедра менеджменту
Факультету економіки моря
запрошує Вас на навчання в магістратурі
у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
за спеціальністю 073 «Менеджмент»
освітня програма «Управління закладами освіти»

Гарант освітньої програми –

ТРУШЛЯКОВА Антоніна Борисівна.
Кандидатка економічних наук, доцентка.
+38 050 521 63 24
e-mail: antonina.trushliakova@gmail.com

Залишити заявку на навчання