clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Івата Вячеслав Вікторович

Контактний телефон: +38(067) 267-10-69 (моб.)

Mail: vyacheslav.ivata@nuos.edu.ua

ОСВІТА:

1999 – 2004 рр. Національний університет кораблебудування  імені адмірала Макарова (НУК)

Спеціальність: Облік і аудит (диплом спеціаліста з відзнакою), Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво.

 

Додаткова освіта:

2009 р. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук .

Спеціальність: 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2014 р. Національний університет кораблебудування  імені адмірала Макарова (НУК) присвоєння вченого звання доцента кафедри обліку і економічного аналізу.

 

ДОСВІД РОБОТИ:

2003 – 2004 рр: Головне управління державного казначейства України в Миколаївській області, головний спеціаліст відділу надходжень до Державного бюджету.

2004 р. – по теперішній час: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв). З 2004 по 2009 рр. на посаді викладача кафедри обліку і аудиту; з 2010 по 2013 рр. на посаді заступника декана Інженерно-економічного факультету та доцента кафедри обліку і економічного аналізу; з 2013 р і по теперішній час на посаді начальника відділу методичного забезпечення і моніторингу якості навчання та доцента кафедри обліку і економічного аналізу.

Основні функції та обов’язки:

Викладання навчальних курсів «Фінансовий облік»,  «Економічний аналіз» «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності», «Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами» та «Судово-бухгалтерська експертиза» студентам спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Куратор студентських груп, заступник відповідального секретаря приймальної комісії університету, навчально-виховна робота і забезпечення навчального процесу Інженерно-економічного факультету.

Планування, документування та контроль навчального процесу в університеті, організація роботи науково-методичної Ради університету, організація і забезпечення роботи, щодо ліцензування і акредитації в університеті.

Розробка і впровадження в дію системи управління якістю Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова за вимогами стандарту ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 9001:2015. Сертифікація системи управління якістю відповідним органом і підтримка її у робочому стані.

 

Професійні компетенції:

Стаж науково-педагогічної діяльності – 16 років.

Досвід практичної роботи в галузі бухгалтерського обліку і оподаткування, понад 5 років наукового консультування з податків та організації бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Сертифікований внутрішній аудитор системи управління якістю за вимогами стандарту ISO 9001:2015. Керівник групи впровадження системи управління якістю у вищому навчальному закладі IV рівня акредитації. Досвід успішної сертифікації впроваджених систем управління якістю в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова і Державному підприємстві «Стивідорна компанія Ольвія».

П’яти річний досвід керівної роботи у вищому навчальному закладі IV рівня акредитації на посаді начальника відділу. Організація діяльності університету в напрямку навчально-методичної роботи, ліцензування та акредитації і підтримки функціонування системи управління якістю у вищому навчальному закладі.

Знання законодавчо-нормативних документів з питань вищої освіти, бухгалтерського обліку та оподаткування.

Володіння мовами: українська, англійська, російська.