clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Мельничук Світлана Сергіївна

Мельничук Світлана Сергіївна

 

Мельничук Світлана Сергіївна

Доцент  кафедри екології та природоохоронних технологій

Кандидат біологічних наук, доцент

E-mail: s.s.melnychuk87@gmail.com

ORCID: 0000-0001-7380-6177

Scopus ID:

Web of Science ID:

Scholar Google: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=361CEGYAAAAJ

Основні навчальні дисципліни:

Біологія, Моніторинг довкілля, Хімія, Органічна хімія, Біохімія, Загальна екологія.

Сфера наукових інтересів:

Флора та рослинність степової зони, адвентивні види, їх поширення та натуралізація, стан популяції рідкісних видів та вплив на них антропогенних факторів, розробка екологічних стежок на територіях природо-заповідних об’єктів.

Мельничук Світлана Сергіївна. Народилась в 1987 році в с. Баловне Ново-одеського району Миколаївської області.  У 2010 році закінчила біологічний факультет Миколаївський національний університет іменi В.О.Сухомлинського. в 2010 році вступила до аспірантури кафедри екології та охорони праці Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.У 2018 році захистила дисертацію на здобування наукового ступеня кандидата біологічних наук, за спеціальністю 101- Екологія, яка присвячена дослідженню антропогенної трансформації фітобіоти Національного природного парку «Білобережжя Святослава». Автор 15 наукових та методичних публікацій.