clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Наконечний Ігор Володимирович

 

Наконечний Ігор Володимирович

Професор кафедри екології та природоохоронних технологій

Доктор біологічних наук, професор

E-mail: nakonechnaiigor777@gmail.com

ORCID: 0000-0002-3797-3725

Scopus ID:

Web of Science ID:

Scholar Google:

Основні навчальні дисципліни:

Біоекологія, агроекологія, біорізноманіття та екологія Миколаївщини, екологія природних інфекцій, екологія степів

Сфера наукових інтересів:

Екологія природних паразитоценозів зонального Степу, екологія збудників природно-осередкових інфекцій, аутекологія та регіональні популяційні характеристики мисливських видів, охорона і раціональна експлуатація довкілля.

Звання: Почесний доктор з Екології (2019)

Наконечний Ігор Володимирович народився 12 січня 1964 року в місті Березівка Одеської області. Закінчив Одеський сільськогосподарський інститут 1986 р. Доктор біологічних наук, дисертаційна робота на тему «Структурно-функціональна  організація паразитоценотичних  угруповань  екосистем Північно-Західного  Причорномор’я» за спеціальністю 030016 Екологія (2010 р) професор (2013 р). На сьогодні працює професором кафедри Екології та природоохоронних технологій.

Автор 125 наукових публікацій. в т.ч. 67 фахових статей із питань екології зоонозних збудників, екології носіїв та інших питань. а також автор і співавтор 5 монографій, 3 навчальних посібників. Член науково-технічної Ради МОН, секція «Охорона навколишнього середовища». Експерт робочої групи ФАО/ВООЗ (Женевський центр) із питань екології збудників особливо-небезпечних зоонозів. У 2011-2021 рр. член спеціалізованої спецради   Д 26.371.01 при НДІ Агроекології та природокористування НАН України, експерт Вищої атестаційної комісії (за спеціальністю 03.00.16. Екологія).

Упродовж 2018-2021 рр. науковий керівник і співвиконавець проектів з проблеми збереження Тилігульського лиману:

1.«Еколого-моніторингові дослідження біотичного різноманіття межиріччя Тилігулу-Дніпра», № державної реєстрації 0116U003789;

2.«Технічне, екологічне та економічне обгрунтування комплексу заходів щодо збереження екосистеми Тилігульського лиману»;

За результатами вказаних досліджень розроблений проект збереження та відновлення Тилігульського лиману на основі регульованого використання стоку Дніпра, який у 2019 та 2020 рр. приймав участь у конкурсі наукових проектів щодо стратегії охорони лиманів Північно-Західного Причорноморя.

 В 2018-2020 рр. науковий керівник і співвиконавець держбюджетних досліджень за темою «Оцінка поточного стану фауністичних комплексів наземних і біляводних екосистем регіону», виконаних на замовлення ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ВП ЮУАЕС Україна, 55001, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ.

Співвиконавець і керівник виконавчої групи експедиційних досліжень «Оцінка сучасного стану основних груп тварин проектної території Киряківського (Камянобалкового) вітрополя, а також прогноз можливого впливу будівництва і експлуатації на фауністичні комплекси регіону. Замовник — ТОВ «УК «Вітропарки України», субпідрядник — Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Україна, 01030, м. Київ, вул Богдана Хмельницького, 15.

За останні 2 роки був керівником робочої групи та розробником грантових проектів, наданих на здобуття бюджетного фінансування:

1.січень-лютий 2020 року — «Оперативний контроль і моніторингові дослідження диких водоплавних птахів-мігрантів, як потенційних носіїв та переносників збудника Ковід-19»; Проект схвалений в РНБО України та рекомендований до співпраці з провідними науковими закладами системи ВООЗ.

2.березень-травень 2021 року – «Оперативний контроль, оцінка чисельності та обгрунтування досліджень диких мясоїдних Кінбурнського півострова, як потенційних носіїв збудників природних інфекцій»; Замовник -«Білобережжя Святослава», за результатами досліжень департаментом Міністерства екології та природних ресурсів надані відповідні дозволи.

3.квітень-вересень 2021 року – «Експедиційно-маршрутні обстеження гризунів степових біотопів Бузько-Дніпровського межирічя». Замовник – НПП «Камянська Січ». За результатами польових досліджень наданий та опулікований звіт щодо екологічних умов існування останього в Україні поселення сліпачка звичайного Ellobius talpinus Pallas, 1770, типового аборигена зональних Степу (вид Червоного Списку МСОП, Червоної Книги України, списку Бернської конвенції) та розроблена програма розширених досліджень можливих поселень у зоні Південного степу України.

Всі три проектних роботи містять напрацьований матеріал і подані у вигляді запитів до низки міднародних грантових організацій у сфері екологічних досліджень та на конкурси, організовані відповідними темам організаціям України.