clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Ушкац Світлана Юріївна

 

Ушкац Світлана Юріївна

Викладач кафедри техногенної та цивільної безпеки.

кандидат фізико-математичних наук

E-mail: svitlana.ushkats@nuos.edu.ua

ORCID: 0000-0002-5250-4505

Scopus ID: 57189890938/span>

Web of Science ID: ABD-5628-2021

Scholar Google:

Основні навчальні дисципліни:

«Безпека життєдіяльності», «Техногенна безпека», «Сучасні методи першої допомоги в екстремальних ситуаціях»

Сфера наукових інтересів:

Теоретичні дослідження явищ фазового переходу на основі статистичної механіки, математичного моделювання процесів тепло- і масо переносу. Питання, що стосуються техногенної та екологічної безпеки, а також сучасних методів першої допомоги

Ушкац Світлана Юріївна. Закінчила з відзнакою фельдшерсько-акушерське відділення Миколаївського медичного училища в 1998 році та Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова в 2006р. за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». З 2004 по 2015 рр. працювала на посадах: старшого лаборанта кафедри екології, молодшого наукового співробітника НДЧ. З 2015 по 2018рр. навчалась в аспірантурі НУК ім. адм. Макарова та в 2018 році успішно захистила дисертаційне дослідження «Конденсація та особливості віріальних розкладів в моделі ґраткового газу» (спеціальність 01.04.14 «Теплофізика та молекулярна фізика». З 2019 р. – викладач кафедри техногенної та цивільної безпеки. На цій посаді працює по теперішній час.

Керівник навчально-наукового центру «Перша допомога. First aid». Голова первинної організації Миколаївської міської організації Товариства Червоного Хреста України у Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова. Інструктор з навчання навичкам першої допомоги.

Приймає участь у наукових дослідженнях: була та є відповідальним виконавцем держбюджетних та госпдоговірних тем:

№ 2086 «Статистична теорія конденсації для реалістичних моделей речовини» (№ д.р. 0117U000348).

№ 2237 «Комплексні дослідження зв’язку між параметрами міжчастинкової взаємодії та макроскопічними властивостями класичних і квантових систем» (№ д.р. 0120U102051).

«Виконання проектних розробок у сфері ОНПС. Визначення норм утворення твердих побутових відходів м. Миколаєва» (№ 0120U102757).

«Виконання проектних розробок у сфері ОНПС. Дослідження морфології твердих побутових відходів м. Миколаєва» (№ 0120U102757).

Коло наукових інтересів – теоретичні дослідження явищ фазового переходу на основі статистичної механіки, математичного моделювання процесів тепло- і масо переносу. Питання, що стосуються техногенної та екологічної безпеки, а також сучасних методів першої допомоги.

Читає лекції й проводить практичні роботи з дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Техногенна безпека», «Сучасні методи першої допомоги в екстремальних ситуаціях» та майстер-класи з першої допомоги. Розробила вибіркові дисципліни «Технології захисту від енергетичного забруднення», «Природні ресурси Південного регіону України».

Автор понад 20 наукових публікацій, серед них 10 статей у науково- метричній базі даних SCOPUS, співавтор 1 монографії, 1 навчального посібника, 1 авторського свідоцтва.