clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Інжиніринг зварювання та споріднених процесів

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

13 Механічна інженерія

Галузь знань:

131 Прикладна механіка

Спеціальність:

Інжиніринг зварювання та споріднених процесів

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Акредитаційна комісія МОН. Україна.
Сертифікат – УД №15008139
Термін дії – 01.07.2024

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Підготовка фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у галузі прикладної механіки, зварювання та споріднених процесів і технологій.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2021
  • 2020
check_circle

Бакалавр з прикладної механіки за освітньою програмою «Інжиніринг зварювання та споріднених процесів»

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Інжиніринг зварювання та споріднених процесів

Ступень Бакалавр

спеціальність 131 Прикладна механіка

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми