clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Електротехнiка та електротехнологiї

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

14 Електрична інженерія

Галузь знань:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність:

Електротехнiка та електротехнологiї

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Акредитаційна комісія МОН України.
Україна.
Сертифікат – НД № 1592090
Термін дії – 01.07.2025

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Метою є підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного фахівця зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньо-професійною програмою «Електротехніка та електротехнології», який успішно виконав освітню програму та здатний розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі електроенергетики, електротехніки та електротехнологій при здійсненні професійної діяльності або в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, здійснення інновацій та характеризується високою складністю та невизначеністю умов.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2021
check_circle

Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Електротехнiка та електротехнологiї

Ступень Бакалавр

спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми