clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Фінанси, банківська справа та страхування

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

07 «Управління та адміністрування»

Галузь знань:

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціальність

Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитаційна комісія.
Україна.
Сертифікат УД №15005946
Термін дії — 1 липня 2024 р.

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності або навчання, підготовлених до реалізації концепції корпоративного сталого розвитку, в умовах невизначеності інституційного середовища, та працевлаштування на підприємствах, в організаціях й установах, що забезпечують функціонування морегосподарського комплексу .

Опис освітньої програми та навчальний план
check_circle

Магістр з фінансів, банківської справи та страхування

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Фінанси, банківська справа та страхування

Ступень Магістр

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми