clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Композиційні та порошкові матеріали, покриття

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

13- Механічна інженерія

Галузь знань:

132 Матеріалознавство

Спеціальність

Композиційні та порошкові матеріали, покриття

Спеціалізація:

денна

Форма навчання:

Акредитаційна комісія МОН України.

Україна.
Сертифікат — УД № 15005952

Термін дії — 01.07.2024

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Підготовка фахівця, здатного розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі матеріалознавства з композиційних і порошкових матеріалів, покриттів та здійснювати інноваційну професійну діяльність

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2021
check_circle

Магістр з матеріалознавства, композиційних та порошкових матеріалів, покриттів

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Композиційні та порошкові матеріали, покриття

Ступень Магістр

спеціальність 132 Матеріалознавство

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми