clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Освітньо-професійна програма "Технології захисту навколишнього середовища"

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

18 Виробництво та технології

Галузь знань:

183 Технології захисту навколишнього середовища

Спеціальність:

Технології захисту навколишнього середовища

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Сертифікат про акредитацію освітньої програми №723 видано Національним агентством забезпечення якості вищої освіти Україна від 16.10.2020 р.
Строк дії сертифіката про акредитацію
освітньої програми 01.07.2026 р.

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Метою освітньої професійної програми є підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних бакалаврів, які мають професійні компетентності, необхідні для виробничої діяльності з впровадження сучасних технологій захисту навколишнього середовища, навички вирішення поставлених технічних завдань у сфері охорони та безпеки довкілля, раціонального природокористування.

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Технології захисту навколишнього середовища
Ступінь Бакалавра
спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми