clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Бізнес та приватне підприємництво (бакалавр)

Кафедра інтелектуальної цифрової економіки
Факультету економіки моря
запрошує отримати ступень бакалавра
у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
освітня програма «Бізнес та приватне підприємництво»

 

 

Гарант ‑
Жукова Олена Юріївна,
кандидатка економічних наук,  доцентка
e-mail: olena.zhukova@nuos.edu.ua

 

 

Програмою передбачено отримання комплексу знань з організації та ведення підприємницької справи, прийняття ефективних підприємницьких рішень на внутрішніх і зовнішніх ринках. Акцент робиться на особливості підприємництва у морегосподарському комплексі. Значну увагу приділено набуттю компетентностей з визначення пріоритетних напрямів та організації бізнесу в умовах четвертої промислової революції.