clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Освітньо-професійна програма "Бізнес та приватне підприємництво"

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

07. Управління та адміністрування

Галузь знань:

076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність:

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Так.

Наявність акредитації:
Опис освітньої програми та навчальний план
check_circle

Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Бізнес та приватне підприємництво

Ступінь Бакалавр

спеціальність 076 Бізнес та приватне підприємництво

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми