clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Електромеханіка та електроенергетика

Перший рівень (Бакалавр)

Рівень вищої освіти:

14 Електрична інженерія

Галузь знань:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність

Електромеханіка та електроенергетика

Спеціалізація:

денна/заочна

Форма навчання:

Акредитацiйна комiсiя МОН України.
Сертифікат про акредитацію: серія НД-ІІ № 1576525.
Термін дії: до 01 липня 2025 року

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Поєднання високого рівня професійної підготовки за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» в галузі електричної інженерії з формуванням у фахівців науково-технічного  світогляду та наданням широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній (природничо-науковій) й професійній областях. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності й індивідуалізації навчання, фундаментальності й цілісності надання знань, практичної спрямованості й усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів.

Опис освітньої програми та навчальний план
check_circle

Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом бакалавра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Електромеханіка та електроенергетик

Ступень Бакалавр

спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми