clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Газотурбiннi установки i компресорнi станцii

Другий рівень (Магістр)

Рівень вищої освіти:

14 Електрична інженерія

Галузь знань:

142 Енергетичне машинобудування

Спеціальність:

Газотурбiннi установки i компресорнi станцii

Спеціалізація:

денна/заочна.

Форма навчання:

Акредитацiйна комiсiя. Украiна.
Сертифiкат — УД № 15008151
Tepмін дii — до 01.07.2024.

Наявність акредитації:
info
Коротка інформація

Пiдготовка фахiвцiв, здатних розв’язувати складнi задачi i проблеми енергетичного машинобудування, якi пов’язанi iз використанням газотурбiнних установок та компресорного обладнання i якi передбачають проведення дослiджень таlабо здiйснення інновацій та характеризуються невизначенlстю умов 1 вимог.

Опис освітньої програми та навчальний план
Обов’язкові компоненти програми
  • 2020
check_circle

Магiстр з енергетичного машинобудування за освітньо-професiйною програмою пiдготовки «Газотурбiннi установки i компресорнi станцii»

assignment
Документ про освіту, що видається випускникам
  • Диплом магістра
  • Додаток до диплома європейського зразка
attachment
Кваліфікація в документі про освіту

ОПП Газотурбiннi установки i компресорнi станцiї

Ступень Магістр

спеціальність 142 Енергетичне машинобудування

subdirectory_arrow_left
Структурний підрозділ, в якому здійснюється підготовка за програмою
school
Кафедра яка забезпечує виконання програми
new_releases
Гарант освітньої програми